مطالب توسط فاطمه حیدری

چگونه وابستگی عاطفی ام را کم کنم ؟

چگونه وابستگی عاطفی ام را کم کنم ؟  وابستگی چیست؟ – ما در کودکی باورمان این است که والدین متولی مراقبت از احساسات ما هستند اما با گذشت زمان این باور کمرنگ میشود  و میفهمیم که آنها دیگر نیستند. پس ما میگردیم به دنبال کسی که مسیولیت مراقبت از احساس ما را به عهده بگیرد. […]

چرا ترس از طرد شدن دارم ؟

چرا ترس از طرد شدن دارم ؟ زمانی که ما طرد میشویم همان کانالهای عصبی فعال میشوند که در زمان درد فیزیکی فعال میشوند، یعنی درد طرد شدن انقدر عمیق است که ما درد فیزیکی راتجربه میکنیم.ما در غم ، ترس یا خشم هرگز درد فیزیکی را تجربه نمیکنیم، این برای کودک هم صادق است.ما […]

چطور بفهمم طرف مقابل چه قدر عزت نفس دارد؟

چطور بفهمم طرف مقابل چه قدر عزت نفس دارد؟  عزت نفس از کجا شروع میشود؟ جایی که هویت ما شکل میگیرد.زمانی که به فرد بد بودن مخابره میشود و جایگاهش به رسمیت شناخته نمیشود عزت نفس ازبین میرود.این اتفاق از سمت والدین دوستان معلم و جامعه است.عزت نفس تا هفت سالگی معنا دارد وشکل میگیرد […]

چگونه بر اضطراب غلبه کنم ؟

چگونه بر اضطراب غلبه کنم ؟  بر روي ضربان قلب تمركز كنيم. برای دیدن ضربان قلب حتی در زمان مضطرب شدن چه قانونی وجود دارد؟ قانون تنفس: سه ثانیه نفس را به داخل میکشیم پنج ثانیه نگه میداریم و طی ده ثانیه نفس را خارج میکنیم. المانهای تاثیر اضطراب بر ضربان قلب چیست؟ قلب ریتم […]

چرا نمیتوانم خودم را دوست داشته باشم ؟

چرا نمیتوانم خودم را دوست داشته باشم ؟ چه چیز مانع انتقاد ما از دیگران میشود؟ احساس ترس، شرم واضطراب که در اثر انتقاد از دیگران در ما ایجادمیشود •معمولا پیغام  طرد چیست؟ دوست نداشتن •چه کسانی نمیتوانند خود را دوست داشته باشند؟ کسانی که نمیتوانند دیگران را نقد کنند خود را دوست ندارند ونیاز […]