سمینار های پنجشنبه 8 اسفند ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 8 اسفند ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 277: چرا دوست دارم در رابطه قوی دیده بشم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 278 :الفبای مذاکره عاطفی؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 275 : تجربه ای به نام غم 2 ؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 276 : خانواده ها به عنوان عامل طلاق

ساعت 17:30 الی19

سمینار های پنجشنبه 1 اسفند ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 1 اسفند ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 263: چگونه با ترس هایم مواجه شوم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 274 :مسئولیت رابطه با کیست؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های چهارشنبه 30بهمن ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 30بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 271 : تجربه ای به نام غم 1 ؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 272 : واکسیناسیون رابطه زناشویی

ساعت 17:30 الی19

سمینار های پنجشنبه 24 بهمن ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 24 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 269: با نا کامی چه کنم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 270 : الگوی عاطفی من از کجا می اید ؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 267 : چه جوری بفهمم دروغ میگوید ؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 268 : چرا ما داریم طلاق میگیریم

ساعت 17:30 الی19

سمینارهای پنجشنبه 17 بهمن1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 265: چرا نقش منجی بازی میکنیم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 266 : شرم ،قاتل پنهان خوشبختی ؟

ساعت : 18 الی 20

سمینارهای چهارشنبه 16بهمن1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 16 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 263 : چرا فکر میکنم لیاقتش را ندارم ؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 264 : راههای تشخیص یه رابطه ی سالم

ساعت 17:30 الی19

سمینار های پنجشنبه 3 بهمن ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 3 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 261: وقتی طرف مقابل نقش قربانی بازی میکند چه کنیم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 262 : چرا ادم رویا هایم نیستم ؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های پنجشنبه2 بهمن  ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه2 بهمن  ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 259 : چرا آنقدری که من انرژی میگذارم ، طرف مقابل انرژی نمیگذارد؟

ساعت: 16 تا 17:30

سمینار شماره 260: عشق سالم و عشق بیمار ؟

ساعت : 17:30 تا19