نوشته‌ها

منشا فرهنگ من چیست ؟

منشا فرهنگ من چیست ؟ سوال این است که اصلا تعریف فرهنگ چیست؟
ما هنگامی که به دنیا می آییم هیچ تعریفی از هیچ چیز نداریم اما کم کم تعاریفی می آموزیم برای مفاهیمی مثل نقش ها و باور ها و اصول و حتی مسایل مالی.

در مرحله اول این مفاهیم و تعاریف را خانواده به ما میدهد. و در مراحل بعدی دنیای واقعی و جامعه . در واقع در ابتدا همه چیز زیباست اما ما در مراحل بعدی زندگی و در مواجهه با دنیای واقعی می آموزیم که برای دوست داشته شدن شروطی وجود دارد و تعاریفی هم برای بعضی از مفاهیم مثل شکست وجود دارد.

در واقع تعریف اولیه ما از مفاهیم در خانواده شکل میگیرد که باید ها و نباید های ما را به وجود می آورد.
بعد از مدتی که در دنیای واقعی با مسایل و مفاهیم جدیدی روبرو میشویم دچار شک و تردید میشویم و از آنجایی که دنیای بیرون پر از درد و رنج است ما شک و تردید را متوجه خودمان میکنیم و به خودمان حمله میکنیم چون میفهمیم که  تعاریف ( ابزارهای ) ما غلط است و اگر خانواده هم این موضوع را تایید کنند و به ما حمله کنند این موضوع تبدیل به باور هسته ای ما میشود.

در نهایت ما به این نتیجه میرسیم که دوست داشتنی نیستیم اما با حضور در جامعه میخواهیم باور خود را  از بین ببریم و از جامعه ای که در آن هستیم تایید و توجه بگیریم. و البته در این مرحله خانواده هم جزو جامعه ما محسوب میشوند و ما دچار برون سازی میشویم .یعنی خودمان را ازدید دیگران بررسی میکنیم وتغیراتی در خود شکل میدهیم و اینها تبدیل به فرهنگ و باور ما میشود.

در نتیجه دو فاکتوری که فرهنگ ما را میسازد:

١-بايدها و نبايدها ي خانواده
٢- برداشت من از محیط

البته لازم به ذکر است که باید و نبایدهای خانواده هم به نوعی از محیط و جامعه گرفته شده است.
در واقع تعاریفی که ما از باورها- ارزش ها- سنتها- اعتقادات-ساختار-بینش ها داریم فرهنگ ما را شکل میدهد.

منشا فرهنگ من چیست ؟ دپارتمان آموزش مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیا

منا عباسی

متولد:1357

محل سکونت: تهران

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت – دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی- دانشگاه آزاد رودهن-معدل17

دارای پروانه از سازمان نظام روانشناسی و مشاوه با شماره :5174

مدرس دوره های آموزش پیش از ازدواج ویژه عموم مردم در مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیا

سمینارهای پنجشنبه 17 بهمن1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 265: چرا نقش منجی بازی میکنیم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 266 : شرم ،قاتل پنهان خوشبختی ؟

ساعت : 18 الی 20

سمینارهای چهارشنبه 16بهمن1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 16 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 263 : چرا فکر میکنم لیاقتش را ندارم ؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 264 : راههای تشخیص یه رابطه ی سالم

ساعت 17:30 الی19

سمینار های پنجشنبه 3 بهمن ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 3 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 261: وقتی طرف مقابل نقش قربانی بازی میکند چه کنیم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 262 : چرا ادم رویا هایم نیستم ؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های پنجشنبه2 بهمن  ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه2 بهمن  ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 259 : چرا آنقدری که من انرژی میگذارم ، طرف مقابل انرژی نمیگذارد؟

ساعت: 16 تا 17:30

سمینار شماره 260: عشق سالم و عشق بیمار ؟

ساعت : 17:30 تا19

 

سمینار های پنجشنبه 26 دی ماه 1398

 

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 26 دی ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 257: دوست داشتن دروغین چه شکلیه ؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 258: چگونه یک رابطه امن ایجاد کنم؟

ساعت : 18 تا 20

سمینار های چهارشنبه 25دی1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 25 دی ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 255: چرا حرف من را نمیفهمد

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 256: نجات از سردرگمی

ساعت 17:30 الی19