نوشته‌ها

با عدم تعهد در رابطه چه کنم ؟

با عدم تعهد در رابطه چه کنم ؟ هنگامی که ما در رابطه ای هستیم و نمیدانیم که طرف مقابل به ما تعهد دارد یا نه ابتدا باید از خود بپرسیم که چگونه میتوانم تعهد یا عدم تعهد طرف مقابلم را تشخیص دهم ؟

به این منظور باید از خودمان بپرسیم که ما یا طرف مقابلمان در این رابطه کدام نیازهایمان برطرف میشود و بدانیم که در این رابطه به همین نیازها متعهد هستیم و در صورتی این نیازها برطرف نشود ما یا طرف مقابلمان به رابطه هیچ تعهدی نخواهیم داشت.

هنگامی که کسی را به دلیل ثروت و پول انتخاب میکنیم در واقع به نیاز به بقای خود پاسخ داده ایم و به این نیاز خودمان در رابطه متعهد هستیم و هنگامی که به هر دلیلی این نیاز ما برطرف نشود و بقای خود را در خطر ببینیم ما نیز به این رابطه متعهد نخواهیم بود و رابطه تمام میشود.

نشانه ها و دلایل تعهد و یا عدم تعهد در رابطه

نشانه هایی که شک ما را بر می انگیزانند اعم از دروغ – پنهان کاری- بی توجهی- مشکوک- مهربانتر-تغیر رفتار

دروغ گفتن طرف مقابل هنگامی که درراستای تهدید یکی از نیازهای اساسی من باشد و نیازم را به خطر بیندازد برای من نشانه عدم تهد است این به معنی است که نشانه های عدم تعهد هم ریشه در نیازهای ما دارد زیرا ممکن است چیزی که برای من نیاز اساسی است برای دیگری نیاز مهمی نباشد پس دروغ گفتن در این زمینه برای او نشانه عدم تعهد نیست و این نشانه ها برای هر دو نفر بر اساس نیازهایشان متفاوت است.

البته ما در اغلب مواقع حتی با دیدن نشانه ها هم قادر به اثبات عدم تعهد نیستیم و کاری هم از دستمان بر نمی آید و هر کاری هم انجام دهیم بی فایده است و در این حالت افراد یا از طرف مقابل انتقام میگیرند یا مقابله به مثل میکنند و خیانت میکنند و اینها همه به این دلیل است که عدم تعهد اتفاقی دو طرفه است و هنگامی که من عدم تعهد را طرف مقابلم ببینم تعهد من هم نسبت به او از بین میرود. یعنی هنگامی که طرف مقابل به تعهد من ضربه ای وارد کند من هم به تعهد او ضربه میزنم.از آنجایی که تعهد ها ریشه در نیازها دارد پس من تا زمانی که نیازم در طرف مقابل بر طرف شود به او متعهدم و طرف مقابلم هم تا هنگامی که نیازهای خودش را توسط من برآورده ببیند به من متعهد است.

با عدم تعهد در رابطه چه کنم :دپارتمان آموزش مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیا