مطالب توسط فاطمه حیدری

نشانه های یک رابطه سالم

نشانه های یک رابطه سالم ١- اعتماد به معنای عام یعنی فرد در رابطه خود واقعی اش را نشان میدهد و خود را با ویژگی های دروغین معرفی نمیکند. 2- چقدر میتوانم خودم باشم: اگر نتوانم خودم باشم یعنی ترس از تنبیه شدن یا طرد شدن را دارم. اما خشم درونی ام زیاد است در […]

چرا حرف من را نمیفهمد ؟

چرا حرف من را نمیفهمد ؟ شنیدن حرف من : ما معمولا پیام و حرف را همراه با احساس بیان میکنیم برای همین ممکن است حرفمان شنیده نشود اما ما احساسمان برایمان مهمتر است و در عین حال از طرف مقابل انتظار داریم منطقی باشد و منطقی پاسخ دهد اما این امکان پذير نیست. در […]

چرا فکر میکنم لیاقتشو ندارم ؟

چرا فکر میکنم لیاقتشو ندارم ؟ این فکر که من لیاقتش را ندارم در سن 2 تا 5 سالگی ما شکل میگیرد. زمانی که ما دوست داریم کاری را انجام دهیم ولی والدین اجازه نمیدهند و میگویند تو نمیتوانی. نقش مهم والدین در شکل گیری این فکر حایز اهمیت است چون در این سن است […]

افرادی که دارای احساس حقارت هستند

افرادی که دارای احساس حقارت هستند: 1-این افراد به شدت نسبت به نقد دیگران در حوزه ای که ضعف دارند حساس هستند. 2-بسیار زیاد خود را با دیگران مقایسه میکنند. چون ما نظام قضاوتی داریم دایم احساس میکنیم که دیگران ما را قضاوت و انتقاد میکنند. نظام قضاوتی به این معنا که از یک مکانیسم […]

چگونه یک گفتگوی پر تنش را مدیریت کنم ؟

چگونه یک گفتگوی پر تنش را مدیریت کنم ؟  در ابتدا باید دو نکته ذکر شود: 1-گفت و گوی پرتنش در نتیجه بحث و اصطکاک بین دو آدم نابالغ شکل میگیرد. 2-ما در گفت و گو ها و بحث ها به دنبال هدف یا نتیجه مشخصی نیستیم. ما باید در مرحله اول هدف از گفت […]

نشانه های پایان یک رابطه

نشانه های پایان یک رابطه 1-کم شدن فعالیتها و تفریحات مشترک نسبت به قبل 2-کاهش یا افزایش بحث و جدل ها نسبت به قبل : به دلیل بی تفاوتی ترس اهمیت انکار 3-کاهش جذابیت موضوعاتی کوچک که قبلا خوشایند بوده است.( مثل بستنی خوردن همیشگی ) 4-کاهش  یا افزایش لذت تماسهای فیزیکی 5-افزایش یا کاهش […]

فاکتور های سازنده رابطه

فاکتور های سازنده رابطه 1-صداقت : صداقت در رابطه باید رو به افزایش باشد. اما به دلیل ترس از تنبیه شدن و قضاوت شدن  صداقت هر روز در رابطه کمرنگ تر شود و ما به مرور زمان دروغهای بیشتری میشنویم. 2-اعتماد: این مورد هم باید افزایشی باشد اما چون دیگر روی شریک عاطفی ام حسابی […]

چگونه رفتار طرف مقابل را رمزگشایی کنم ؟

چگونه رفتار طرف مقابل را رمزگشایی کنم ؟ در رفتارهای افراد یک پیغام نهفته است که چهار مولفه دارد: ١)شکایت ٢)احساس ٣)تاریخچه = به معنی  تعداد تکرار رفتار ٤)مفروضات = منظور از مفروضات قضاوتها و تعریفهای از پیش تعیین شده است. همه ما یک سری احساسات و افکار داریم که آنها را از خود و […]

با خشم از طرف مقابل چه کنم ؟

با خشم از طرف مقابل چه کنم ؟  خشم واکنشی طبیعی است که باعث میشود ما زنده بمانیم و در مقابل رفتارهایی چون بی عدالتی تهدید و…. واکنش نشان بدهیم و باعث میشود كه سرعت تصمیم گیری و فرآیندهای ذهنی مان بالا برود اما این سرعت الزاما خوب نیست. زیرا باعث میشود دقت ما کم […]

تفاوت فرهنگی مهم هست یا نه ؟

تفاوت فرهنگی مهم هست یا نه ؟ حال با توجه به تعریفی که از فرهنگ داریم میخواهیم بدانیم که چگونه دو فرد با دو فرهنگ متفاوت میتوانند با هم رابطه داشته باشند. من : فرهنگ آ گذشته ام طرف مقابل : فرهنگ ب  گذشته باید و نبایدهایم باید ها و نباید هایش هر کدام از […]